การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โพสต์4 ก.พ. 2562 21:02โดยมัลลิกา ทุมจันดา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 21:03 ]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ >>>>

Comments