การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ GEP ม.ต้น

โพสต์18 มิ.ย. 2559 23:27โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ GEP ม.ต้น ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความประสงค์จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ GEP ม.ต้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนและแจ้งแนวทางปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้มีการประชุมผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
[คลิกดูภาพบรรยากาศ]

Comments