การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ English Program ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 02:03โดยพิทยา พรหมปัญญา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ English Program ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อรายงานการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา และเตรียมการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 โดยนำข้อบกพร่องผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในปัจจุบันเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้สาระอื่นๆในวันที่ 18 มิถุนายน 2559  ณ  อาคารหอประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments