การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 ก.ค. 2561 19:38โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 00:52 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม  ระดับม.2 ,3  
ระดับม.1  ระดับม.5 ,6  ระดับม.4
Comments