การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์16 ก.ค. 2560 09:38โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โดยนายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการประชุม และคณะผู้บริหารโรงเรียนที่มาชี้แจงนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียนเลยพิทยาคม ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชั้น ม.4 - ม.5 - ม.6 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
Comments