การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์15 ก.ค. 2560 00:41โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2560 02:33 ]
ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมและนายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นำทีมคณะผู้บริหารชี้แจงนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม
คลิกภาพกิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓ ช่วงเช้า คลิกภาพกิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ช่วงบ่าย
Comments