การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

โพสต์8 มี.ค. 2559 19:57โดยพิทยา พรหมปัญญา
คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อม 
ประเมินคุณภาพภายใน ประเมินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ วันที่ 9-10 มีนาคม 2559  โรงเรียนเลยพิทยาคม
Comments