การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์11 ต.ค. 2559 06:40โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มีการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับคณะครูและการจัดกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม
[ คลิกดูไฟล์รูปภาพ ]
Comments