การประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:10โดยไม่ทราบผู้ใช้
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มาประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย วันที่  7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Comments