การประชุมสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย เรื่อง การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

โพสต์17 มี.ค. 2560 06:42โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ทำการประชุมสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย เรื่อง การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1
 ปีการศึกษา 2560 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 17 มีนาคม 2560  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments