การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

โพสต์9 ต.ค. 2559 23:41โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม LS
[ คลิกดูไฟล์ภาพ ]
Comments