การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สหวิทยาเขตเมืองเลย

โพสต์11 ก.ย. 2560 19:29โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  สหวิทยาเขตเมืองเลย วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี  โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
Comments