การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์21 มี.ค. 2561 07:28โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments