การประชุมอบรมโครงการ "ครูไทยใส่่ใจการเงิน" สู่ผู้เรียน ยุค 4.0 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์26 พ.ย. 2560 01:46โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประชุมอบรมโครงการ "ครูไทยใส่่ใจการเงิน" สู่ผู้เรียน ยุค 4.0  โรงเรียนเลยพิทยาคม  โดย ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ์ อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักวิชาการ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งได้มาให้ความรู้และภูมิคุ้มกัน ในการจัดการใช้จ่ายเรื่องการเงินการใช้จ่าย ของคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพกิจกรรม ]
Comments