การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์20 มิ.ย. 2560 00:17โดยพิทยา พรหมปัญญา
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม ซึ่งในกิจกรรมนี้มีการจัดประกวดพานไหว้ครูของนักเรียน และได้ดำเนินการตัดสินการประกวดพานไหว้ครูเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยมีนายบัวแวว โคตรนรินทร์เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครังนี้ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments