การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7

โพสต์4 มี.ค. 2561 23:12โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยโรงเรียนเลยพิทยาคมนำคณะผู้บริหารและครูประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments