การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม(ครูผู้ช่วย)

โพสต์13 ต.ค. 2559 19:50โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย) โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ภาระงานและความเข้าใจในการปฏิบัติตนในองค์กร  วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments