การประเมินขอมีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวดวงสุดา สุปมา กรรมการประเมิน 1. นายธวัช มูลเมือง ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคม 2. นายวิชัย ปุรัน ผอ.โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 3. นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

โพสต์16 พ.ย. 2560 05:49โดยไม่ทราบผู้ใช้
การประเมินขอมีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวดวงสุดา สุปมา กรรมการประเมิน 1. นายธวัช มูลเมือง ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคม 2. นายวิชัย ปุรัน ผอ.โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 3. นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา [ คลิกดูรูปภาพ ] [ คลิกดูรูปภาพ ]
Comments