การประเมินกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 มิ.ย. 2560 20:02โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ประเมินกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2560  ณ โสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments