การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์20 ก.ย. 2559 04:00โดยพิทยา พรหมปัญญา
ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.19 เป็นประธานในการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม 20 กันยายน 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments