การประเมินศูนย์ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)

โพสต์28 ก.ค. 2559 23:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 23:46 ]
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นำทีมโดยนายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รับการประเมินศูนย์ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)

โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ศูนย์การเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 หมอภาษา 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ห้องเรียนสีเขียว ฐานการเรียนรู้ที่ 3 A - MATH ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ตามรอยพ่อ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 อาเซียนศึกษา  ฐานการเรียนรู้ที่ 6 มารยาทไทย ฐานการเรียนรู้ที่ 7 อย.น้อยเลยพิทย์ ฐานการเรียนรู้ที่ 8 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฐานการเรียนรู้ที่ 9 ธนาคารโรงเรียน ฐานการเรียนรู้ที่ 10 ประสานเสียง ฐานการเรียนรู้ที่ 11 I LOVE English ฐานการเรียนรู้ที่ 12 ห้องสมุดมีชีวิต

Comments