การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์7 ก.พ. 2560 03:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2560 03:47 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การตอนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานในพิธีกล่าวต้อนรับกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะพ่อเมือง
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หอประชุมอาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๑ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๒ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๓ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๔ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๕
Comments