การประเมินตรวจเยี่ยม Site Visit OBECQA

โพสต์28 ก.พ. 2559 03:18โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะทำงานร่วมกันต้อนรับการประเมินตรวจเยี่ยม Site Visit OBECQA จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBEC QA นำทีมโดยนายประชอบ หลีนุกูล ประธานกรรมการและคณะ 
วันศุกร์ที่  กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments