การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์2 พ.ค. 2561 21:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2561 20:20 ]
นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓ และ ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม 
ภาพกิจกรรม ม.๑  
ภาพกิจกรรม ม.๔
Comments