การรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 ก.พ. 2559 05:19โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2559 06:18 ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม มีกำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด ดังนี้
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
  • โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • สอบคัดเลือกและใช้คะแนนสอบ O-NET (ในเขต - ทั่วไป)
  • ความสามารถพิเศษ
  • เงื่อนไขพิเศษ
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SC
  • โครงการห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ SM
  • โครงการห้องเรียนเน้นภาษาจีน ICE
  • นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม)
  • สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET (ทั่วไป)
  • เงื่อนไขพิเศษ
โดยมีรายละเอียดตามปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ปฏิทินการรับนักเรียน 2559

เพิ่มปฏิทินนี้ใน ปฏิทิน Google ของท่าน คลิก +Google ปฏิทิน

Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
21 ก.พ. 2559 03:41