การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โพสต์31 ม.ค. 2560 21:52โดยพิทยา พรหมปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเสริมบทเรียน รายวิชาพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวาลา 7.30-10.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments