การสอบ GAT-PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 2

โพสต์5 มี.ค. 2559 01:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2559 01:03 ]
ภาพบรรยากาศ  การสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทีทำการสอบ GAT - PAT ครั้งที่ 2 อีกรอบ ซึ่งโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นสนามสอบ  วันที่ 5 มีนาคม 2559

Comments