การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย I)

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย I) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments