การสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์23 ธ.ค. 2561 23:31โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในโอกาสการสอบกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments