การสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์25 ธ.ค. 2559 20:20โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2559 20:21 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในโอกาสการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments