การสอบกลางภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์27 ธ.ค. 2559 18:43โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสการสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments