การเตรียมความพร้อมให้กับคณะครูผู้นำยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด

โพสต์1 ส.ค. 2562 08:15โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายสาโรจน์ จันทร์แจ่ม “ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เข้าประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมให้กับคณะครูผู้นำยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่จะเข้าร่วม “งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments