การเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์26 ม.ค. 2560 00:05โดยพิทยา พรหมปัญญา
การเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments