การเตรียมความพร้อมนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์28 ม.ค. 2562 06:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2562 19:18 ]
การเตรียมความพร้อมนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปี 2561  ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 28 
วันที่ 29 วันที่ 30 วันที่ 31 วันที่ 1
Comments