การเตรียมความพร้อม ในการติว O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

โพสต์7 ก.พ. 2561 21:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 22:06 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้เตรียมความพร้อม ในการติว O-NET เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2560 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments