การเตรียมความพร้อม ในการติว O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 วิชา สังคมศึกษา

โพสต์8 ก.พ. 2561 19:34โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม เตรียมความพร้อม ในการติว O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 วิชา สังคมศึกษา ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม โดยอาจารย์ วันชนะ  หมั่นงาน ( ครูเมฆ ) [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments