การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย

โพสต์20 ก.ค. 2561 04:40โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments