การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2561

โพสต์5 ก.ย. 2561 04:54โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments