การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยแผ่นที่ชีวิต

โพสต์16 ก.ค. 2561 21:02โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยแผ่นที่ชีวิต  ตามโครงการสนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย สนับสนุนโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments