การตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานรางวัล Best Practice สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับชาติ ปี 2558(สปล.) และการขับเคลื่อนสู่กศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โพสต์16 พ.ย. 2559 02:18โดยพิทยา พรหมปัญญา
ต้อนรับคณะผู้ประสานงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านผอ.รังสฤษฏ์ โยมศรีเคน  ท่านดร.สรัญญา บุดดา และคณะ มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานรางวัล Best Practice สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับชาติ ปี 2558(สปล.) และการขับเคลื่อนสู่กศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments