การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดโรค ปลอดภัย

โพสต์29 ส.ค. 2559 22:53โดยพิทยา พรหมปัญญา
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดโรค ปลอดภัย
สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2559
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments