การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพครู แนวทางการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

โพสต์1 ก.ย. 2561 09:07โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพครู แนวทางการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments