การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

โพสต์21 ก.ค. 2560 20:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2560 06:37 ]
ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560
ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments