การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Microcontroller

โพสต์21 มิ.ย. 2559 02:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 02:20 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Micro controller จากบริษัท Labplus ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาให้ความรู้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ English Program ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โครงการ EP เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments