การอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการวิเคาระห์ผ่าน "กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย"

โพสต์29 ส.ค. 2559 23:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
การอบรมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการวิเคาระห์ผ่าน "กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย" วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments