การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนาด้วย STEM Education และระบบสารสนเทศ

โพสต์24 ก.ย. 2559 02:45โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2559 04:09 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนาด้วย STEM Education และระบบสารสนเทศ ในวันที่ 24 กันยายน 2559 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เข้าร่วมอบรมในครังนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม   คลิกดูภาพกิจกรรม
Comments