การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์4 พ.ค. 2561 19:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 20:30 ]
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานพิธีในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สพม.19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
Comments