การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา

โพสต์30 เม.ย. 2560 21:20โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2560 08:25 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
วันจันทร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๐  ภาพกิจกรรมวันที่ ๑ ภาพกิจกรรมวันที่ ๒ ภาพกิจกรรมวันที่ ๓
Comments