การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์26 เม.ย. 2560 03:39โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 23:40 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันอังคารที่ ๒๖ - วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐  ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๖ ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๗ ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๘
Comments