การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ระดับม.ต้น

โพสต์8 พ.ค. 2562 23:58โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2562 03:07 ]
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกลิ้งดูภาพกิจกรรม
Comments